Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice

Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice

ul Drogowców 6, 32-400 Myślenice,

Kontakt:
tel. 12 312 71 47 oraz 48

Oddział dysponuje  20 miejscami dla Pacjentów.  Okres pobytu w oddziale Dziennym wynosi 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. W ramach pobytu zapewniamy Pacjentom jeden ciepły posiłek w ramach dostarczanego cateringu.
Kwalifikacja:
Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub po osbistym zgłoszeniu. Przyjęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z personelem Oddziału ( lekarz, psycholog), w każdy czwartek  w godzinach 9.30-12.30. W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.
Program terapeutyczny oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań:

-spotkania społeczności terapeutycznej,
-psychoterapia grupowa
-edukacja zdrowotna
-psychoedukacja,
-terapia zajęciowa
-trening rozwiązywania problemów
-trening kulinarny
-dyskusyjny klub filmu i książki
-wycieczki na teren Myślenic i okolicy
-czas dla Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez Pacjentów

Oddział posiada również ofertę spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się raz w miesiącu (pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 11.30-12.30)

Kierownik Oddziału:
lek med. Agnieszka Witkowska-Świech – specjalista psychiatra, tel. 12-312 71 48

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Lucyna Sarna

Pielegniarka:
Wioletta Tondera

Psycholodzy:
mgr Małgorzata Olejczyk-Barańska
mgr Gabriela Kowalczewska-Kawala

Terapeuta zajęciowy:
mgr Elżbieta Pietrzyk

W tutejszej Placówce mieści się również Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego, z którymi Oddział ściśle współpracuje w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentami. W ramach zapewnienia ciągłości leczenia współpracujemy także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala mieszczącymi się w Krakowie.
W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpracujemy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.