Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta

os. Centrum B 11a
31-928 Kraków

Kontakt:

 (12)6422 483

Oddział dysponuje  20 miejscami dla Pacjentów.  Okres pobytu w oddziale Dziennym wynosi od 4 do 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.30. W ramach pobytu oferujemy Pacjentom obiad w pobliskim barze.

Kwalifikacja:

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Przyjęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z personelem Oddziału ( lekarz, psycholog), w każdy czwartek miesiąca. W celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań
-spotkania społeczności terapeutycznej,
-psychoterapia grupowa i indywidualna,
-psychoedukacja,
-arteterapia: terapia zajęciowa, terapia z wykorzystaniem techniki kolażu i psychorysunku, oddziaływania społeczne, spotkania z muzyką,
-poradnictwo socjalne
-trening umiejętności praktycznych: prasówka, historia życia.

Oddział posiada również ofertę spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się raz w miesiącu.

Kierownik Oddziału:

lek med. Iwona Malara – specjalista psychiatra

W tutejszej Placówce mieści się również Poradnia Zdrowia Psychicznego, z którą Oddział ściśle współpracuje w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentami. W ramach zapewnienia ciągłości leczenia współpracujemy także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego w Nowej Hucie.
W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpracujemy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.