Dyrektor Szpitala Babińskiego pan Stanisław Kracik powołany w skład Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych

 

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego

Dyrektor Stanisław Kracik powołany został

w skład Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych.

 

 Rada jest organem doradczym Zarządu Województwa i wypowiadać się może między innymi w kwestiach związanych z jakością i dostępnością świadczeń medycznych, projektów ustaw i rozporządzeń oraz pożądanych zmian legislacyjnych, programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia , programów inwestycyjnych oraz podziału środków finansowych  przyznawanych przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, a także formułowaniem stanowisk wobec działań MOW NFZ. Przedmiotem spotkań Rady  są również  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w WPL, wymiana informacji pomiędzy WPL, w szczególności w zakresie potrzeb kadrowych oraz  prezentowanie wyników finansowych pomiotów.

 

Akt Powołania