Dyrekcja

DYREKCJA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Dyrektor Szpitala: mgr Stanisław Kracik

Tel. (12)6524 347, fax  12 262 13 35, e-mail: biuro@babinski.pl

 

  Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa: Lek.  med. Anna Depukat – specjalista psychiatra

Tel. (12)6524 347, e-mail: biuro@babinski.pl, anna.depukat@babinski.pl

 

p.o. Głównego Księgowego:  mgr Joanna Brożek

Tel. (12)6524 364,  e-mail: joanna.brozek@babinski.pl

 

Przełożona Pielęgniarek:  mgr pielegniarstwa Ewa Jelonek

Tel. (12)6524 325, e-mail: ewa.jelonek@babinski.pl