ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO  W KRAKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYDARZENIA PRZYGOTOWANE Z OKAZJI

 ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU BUDYNEK TEATRU

 

 UWAGA! anonsowany wczesniej  spektakl przeniesiony na 10 listopada

 

 

GODZ. 13.15 – 14 .45

dyskusja panelowa

KRYZYS PSYCHICZNY A DUCHOWOŚĆ

z udziałem:

Przedstawicielek Zespołu Wsparcia Duchowego działajacego

w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Terapii

pani Katarzyny Bielarczyk i  pani Marioli Milik

GODZ. 15.00

Możliwość zwiedzania wystawy „Uważaj na głowę”

 

UWAGA

 SPEKTAKL PRZENIESIONY

NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2017 R.

spektakl „BRAT NASZEGO BOGA” według sztuki KAROLA WOJTYŁY

w  reżyserii pana Artura Dziurmana

zaprezentuje Teatr Aktora Niewidomego

Projekt „Śladami Brata Alberta – Filmowo-Teatralna Inscenizacja Teatru”

jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Szpital Babińskiego realizuje wyjątkowy projekt szkoleniowy „Kontakt z pacjentem cierpiacym na zaburzenia psychiczne i jego rodzina” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarkek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z  województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.

Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Serdecznie zapraszamy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach.

Rekrutacja do Projektu ruszy już w listopadzie 2017r.

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

                                                                                                                                                                                       

Szpital Babińskiego w Krakowie pilnie poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii, którzy podejmą się roli wykładowców w projekcie szkoleniowym „Kontakt w leczeniu”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

pilnie poszukuje lekarzy specjalistów psychiatrów,

którzy poprowadziliby szkolenia w ramach projektu „Kontakt w leczeniu”

 

W związku z realizacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego  poszukujemy pilnie lekarzy specjalistów psychiatrii do prowadzenia szkoleń z nauki efektywnej komunikacji z pacjentami chorującymi psychicznie. Informacja o projekcie na www.kontaktwleczeniu.pl

 

Szkolenia prowadzone w ramach projektu „Kontakt w leczeniu”  adresowane  są przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności, szczególnie do lekarzy POZ, do pielęgniarek, do pracowników rejestracji rozmaitych placówek medycznych, farmaceutów i innych grup zawodowych.

Szkolenia te składają się z mini-wykładów dotyczących głównych zagadnień z psychiatrii oraz w dużej mierze opierają się na warsztatach z efektywnej komunikacji (scenki z symulowanym pacjentem).

Autorski program opracowany został przez lekarzy i psychologów ze Szpitala Babińskiego w Krakowie i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia i realizowane są jako zajęcia jednodniowe (8 h.) lub dwudniowe (16 h.), od poniedziałku do soboty, w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego. W odniesieniu do kompetencji lub uprawnień lekarza specjalisty psychiatrii:

  • wykonawca powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykonawca powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • wykonawca powinien posiadać tytuł lekarza specjalisty psychiatry,
  • wykonawca powinien posiadać staż pracy w zawodzie lekarza wynoszący co najmniej 3 lata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  • Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń. 

Osoby zainteresowane ich prowadzeniem prosimy o kontakt z

panią Katarzyną Wroną tel.: 606 448 163 lub z panią Ewą Kwaśny tel.: 602 126 173.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie nagrodzony w Konkursie HIPOKRATES MAŁOPOLSKI zajelismy II miejsce w kategorii Szpitali, a p. Małgorzata Dudek pracuyjąca w ZLŚw Wieliczce została Najlepszą Pielęgniarka w powiecie wielickim

Miło nam poinformować, że w organizowanym przez

Gazetę Krakowska i Dziennik Polski Konkursie „Hipokrates Małopolski”

gdzie w wyniku zgłoszeń czytelników wyłaniani są najlepsi specjaliści i instytucje

w różnych kategoriach medycznych w Małopolsce

nasz Szpital zajął II miejsce w kategorii Najlepszy Szpital,

natomiast w kategorii Najlepsza Pielągniarka

pani Małgorzata Dudek,

pracująca w oddziale IV A oraz w Zespole Leczenia  Środowiskowego w Wieliczce

zajęła pierwsze miejsce w powiecie Wielickim.

Więcej na ten temat będzie można przyczytać w specjalnym dodatku do Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej

w najbliższy weekend (16-18 listopada 2018 r.)

 

Trwa nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii edycja 2017/2018

Zakończył się nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii – edycja 2017/2018

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2017/2018.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście w nurcie psychodynamicznym/ psychoterapii psychoanalitycznej. Kurs przebiega w trzech obszarach: szkolenia teoretyczne, własny trening emocjonalny, praca superwizyjna.

Zapleczem klinicznym Kursu Psychoterapii jest oddział, który powstał w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii. Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Dla uczestników kursu oznacza to, że w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, a jest to grupa pacjentów coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu.

Zajęcia będą odbywać się w Szpitalu Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, w trakcie comiesięcznych weekendowych sesji.

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://babinski.pl/kurs-psychoterapii-2/

kontakt:

mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl, tel. 12 652 44 67

W nadchodzący weekend (22-24 września) Szpital im. dr Józefa Babińskiego zaprasza na cykl wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia oraz i XVI Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

 W nadchodzący weekend (22-24 września)

Szpital im. dr Józefa Babińskiego

zaprasza na cykl wydarzeń odbywających się w ramach

Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,

Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia

 i XVII Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

 

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w tym roku odbywają się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Nie ma chyba w Krakowie lepszego miejsca, niż zabytkowy zespół szpitalno-parkowy w Kobierzynie, by podziwiać tę wyjątkowe dzieło projektantów – urbanistów, architektów i ogrodników, którzy sto lat temu zaprojektowali z myślą o chorych miasto-ogród.  Przemyślane otwierające się na cztery strony świata krajobrazowe widoki będzie można podziwiać na spacerze z cyklu „Kobierzyn – Cztery Pory Roku”.

XVII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi odbywają się od  22 do 24 września. Jak co roku stwarzają wyjątkową możliwość poznawania i odkrywania Podgórza – rozumianego szeroko, jako prawobrzeżna część Krakowa. Program PDOD oferuje możliwość zwiedzania najciekawszych zabytków Podgórza oraz innych miejsc ważnych dla jego historii, w tym także tych zazwyczaj niedostępnych do szerokiej publiczności. Tym razem Szpital Babińskiego będzie gospodarzem inauguracji, która odbędzie się w piątek 22 września. Natomiast w sobotę 23 września  będzie można skorzystać ze specjalnej oferty zwiedzania.

Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia to organizowane od kilku lat wydarzenia promujące zdrowie oraz podsumowujące realizowane w Małopolsce programy profilaktyczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego. Należy do nich również prowadzony od sześciu lat przez Szpital Babińskiego Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek”. W tym roku wiodącym, tematem Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia jest wprawdzie ratownictwo medyczne, niemniej kobierzyński Szpital włącza się w nie w tym roku na miarę swych możliwości proponując między innymi bezpłatne konsultacje dla osób odczuwających nieustępujący smutek. Oferuje również możliwość zwiedzanie  wystawy „Uważaj na głowę” oraz spacer po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym. Będzie można zobaczyć jak osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego opowiedziały o swoim chorowaniu leczeniu i zdrowieniu. Zwiedzanie zespołu szpitalno-parkowego to spacer ukazujący założenie urbanistyczne, historyczne budynki oraz opowieść o dawnej i współczesnej psychiatrii.

 

PROGRAM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH

Z EUROPEJSKIMI DNIAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,

MAŁOPOLSKIMI DNIAMI PROFILAKTYKI ZDROWIA

I XVI PODGÓRSKIMI DNIAMI DNI OTWARTYCH DRZWI

W SZPITALU BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Piątek 22 września 2017 r.

Inauguracja XVI Podgórskich Dni Otwartych Drzwi.

O godz. 18.00 uczestnicy spotkają się przed Zajazdem pod Kotwicą, ul. Limanowskiego 5, o godz. 18.30 –specjalny autobus z Rynku Podgórskiego zawiezie ich do Szpitala Babińskiego, gdzie o godz. 19.00 w sali teatralnej (w budynku teatru przy centralnym rondzie kobierzyńskiego założenia) przewidziano wystąpienia na temat postaci  dr Władysława Stryjeńskiego – przedwojennego dyrektora Szpitala i prezentację pani dr. Anny Staniewskiejz Politechniki Krakowskiej na temat  założenia parkowego oraz atrakcje – występ znanego z programu „IDOL” – śpiewającego doktora Wojciecha Korzeniowskiego oraz możliwość skosztowania słynnej kobierzyńskiej szarlotki.

Zob. Tekst na temat związków dr. Władysława Styh=jeńskiego z Podgórzem pióra pana dr Damiana Leszczyńskiego

Władysław Stryjeński i Podgórze

Sobota 23 września

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia, Szpital Babińskiego proponuje

od 11.00 zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Uważaj na głowę” (budynek nr XIV – wejście od tyłu po obejściu budynku od strony parkingu, po schodkach w dół). Zwiedzanie odbywać się będzie  w 15-to osobowych grupach

UWAGA: wejście co godzinę od 11.00 do 15.00 na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w sobotę (16.09) – w godz. 9.00 – 15.00 oraz od  poniedziałku  do piątku (18–22.09), w godz. 12.00 – 17.00 w Bistro „Gotujemy” – dawne „Sezony” przy ul. Limanowskiego 16. Podobnie wejściówki obowiązują na spacer o godz. 15.00.

– bezpłatne konsultacje dla osób odczuwających nieustępujący smutek w ramach Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek”, także od 11.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym 12 652 44 69, maciej.bobr@babinski.pl.

– oprowadzanie po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym w Kobierzynie o godz. 15.00 (zbiórka prze budynkiem teatru) z bezpłatnymi wejściówkami do odebrania tak samo, jak w przypadku zwiedzania wystawy „Uważaj na głowę”.

Zapraszamy

 

 

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK

SZPITALA KLINICZNEGO

IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) oraz zgodnie z decyzją Dyrektora Szpitala 

dzień 12 listopada 2018 r. jest wprawdzie dniem wolnym od pracy,

jednak stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, który mówi,iż :

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.”.

w celu zapewnienia realizacji powyższego postanowienia

dzień 12 listopada 2018 r.

jest dniem pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołów Leczenia Środowiskowego i  Oddziałów Dziennych.

Praca w pozostałych komórkach organizacyjnych odbywa się tak jak w dni ustawowo wolne od pracy.

Jednostki organizacyjne  Szpitala wykonujące przyjęcia w trybie planowym zagwarantują  realizację świadczeń Pacjentom, którzy mają ustalony termin przyjęcia lub kwalifikacji do przyjęcia na dzień 12 listopada 2018 r.

WYSTAWA PRAC SYLWII MENSFELD W ‘GALERII CENTRUM” do oglądania od 8 marca 2018 r. budynek nr XIV

 W ‘GALERII CENTRUM” KOBIERZYŃSKIEGO SZPITALA 

8 MARCA 2018 R. ODBYŁ SIĘ  WERNISAŻ PRAC

SYLWII MENSFELD

Serdecznie zapraszamy do ogladania wystawy prac Sylwii Mensfeld, która od  8 marca 2018 roku prezentowana jest  w „Galerii Centrum” w Interdyscyplinarnym Centrum Terapii i Aktywizacji Zawodowej dla Pacjentów Budynek XIV – na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie.

 

„Galeria Centrum” miejsce czasowych wystaw prezentujących prace plastyczne Pacjentów i byłych Pacjentów Szpitala zaprasza na kolejna wystawę, w Dniu Kobiet – 8 marca  2018 r. – o godz. 13.00 odbędzie się tu wernisaż wystawy Sylwii Mensfeld artystki wielostronnie utalentowanej – plastycznie i literacko.

Obok prac plastycznych rysunków i obrazów w trakcie wernisażu odbędzie się także prezentacja jej książki „Rozważania okołoschizofreniczne”. Będą także elementy muzyczne.

W załączeniu przekazuje kilka słów Artystki „o sobie…”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

MeNSFELD2018

GALERIAMeNSFELD2018

WERNISAŻ WYSTAWY „KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA” – GALERIA CENTRUM BUDYNEK NR 14 CZWARTEK 28 CZERWCA 2018 R. GODZ. 13.00

WERNISAŻ WYSTAWY „KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA”

GALERIA CENTRUM BUDYNEK NR 14

CZWARTEK 28 CZERWCA 2018 R. GODZ. 13.00

GALERIA CENTRUM  zlokalizowana w Interedyscyplinarnym Centrum Terapii

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

„KAPLICZKI. DROGOWSKAZY ŻYCIA”

wernisaz odbedzie się we czwartek 28 czerwca 2018 r. o godz. 13..oo

w siedzibie Galerii Centrum w Budynku XIV

AUTORAMI „KAPLICZEK” SĄ PACJENCI UCZESTNICZACY W TERAPII KREATYWNEJ

ODBYWAJĄCEJ SIĘ W PRACOWNI CERAMICZNEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM TERAPII

Pracownia garncarska mieszcz¹ca siê w piwnicy Centrum Terapii Zajęciowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Babiñskiego przedstawia małą wystawę o małych glinianych kapliczkach. Mottem wystawy są słowa:” Bogu na chwałę , cierpiącym na pociechę , błądzącym jako drogowskaz.” Prace powstały na przełomie lat 2017- 2018, początkowo miały być tylko przydrożnymi kapliczkami, wspomnieniami minionego lata. Z czasem uwidoczniłą się ich terapeutyczna forma wyrazu dając obraz duchowych stanów i pragnień. Autorzy podjęli temat kierując się nie tylko względami religijnymi, ale także istotnymi dla nich wartościami duchowymi. Glina stała się doskonałym materiałem do przenoszenia tych doznań – jak mówimy w pracowni – jest cierpliwa, relaksująca, w sposób doskonały wydobywa emocje na zewnątrz. To przecież jedna z pierwszych
materii , z jaką człowiek miał do czynienia, od  zarania dziejów. Stąd nasz pomysł, by niezwykłe prace naszych niezwykłych uczestników wydobyć z podziemia pracowni i pokazać szerszemu gronu. Wierzymy , że na to zasługują. Forma prac zyskała pełnię urody dzięki oprawie wykonanej w Warsztatach Terapii Zajęciowej działajacych przy tutejszym Szpitalu. Prace można kupić (informacje tel. 12/ 6524546)/

 

WERNISAŻ WYSTAWY „MIĘDZY RELIGIĄ A SEKSUALNOŚCIĄ” I VIII KONFERENCJA Z CYKLU „PSYCHIATRIA I SZTUKA” 30 LISTOPADA GODZ. 17.30 BUDYNEK TEATRU

WERNISAŻ WYSTAWY „MIĘDZY RELIGIĄ A SEKSUALNOŚCIĄ”

I VIII KONFERENCJA Z CYKLU „PSYCHIATRIA I SZTUKA”

 

Już po raz ósmy spotkają się w Krakowie psychiatrzy, artyści, atreterapeuci, historycy sztuki a także osoby po kryzysach psychicznych na dorocznej konferencji z cyklu „Psychiatria i Sztuka”. Jej organizatorami są Stowarzyszenie „Psychiatria i Sztuka” im. dr. Andrzeja Kowala oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konferencja odbywać się będzie w piątek i sobotę 1 i 2 grudnia

tradycyjnie w auli im. prof. Danka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

przy ul. Podchorążych 3

 

W tym roku jej tematem przewodnim będzie religijność i seksualność, jako element działań twórczych.

Pewnym odstępstwem od tradycji jest wydarzenie, jakie będzie miało miejsce popołudniu w dniu poprzedzającym Konferencję.

30 listopada o godz. 15.00 w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, który w tym roku obchodzi Jubileusz Stulecia gościć będziemy uczestników konferencji. Będzie to sposobność do zwiedzania zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego oraz dwóch wystaw Malarstwa Marii Wnęk oraz przygotowanej przez osoby po kryzysach psychicznych wystawy „Uważaj na głowę”.

Przewidziane zostały równiez prezentacje metod prowadzenia terapii przez sztukę.

Na zakończenie odbędzie się wernisaż wyjątkowej wystawy

„Między Religią a Seksualnością”,

przygotowanej przez p. prof. Grażynę Borowik-Pieniek,

a prezentującą prace najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki Art Brut.