DRUGI ZIMOWY SPACER Z CYKLU „KOBIERZYN – CZTERY PORY ROKU” SOBOTA 18 LUTEGO 2017 R. GODZ. 14.00

Stowarzyszenie podgorze.pl

oraz

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

serdecznie zparaszaja na kolejny – zimowy

spacer po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym w krakowie-kobierzyniez cyklu

„Kobierzyn cztery pory roku”

Spacer odbędzie sie w dniu 18 lutego 2017 roku ,

zbiórka uczestników o godz. 14.00 pod budynkiem Teatru przy głównym rondzie Szpitalka

 bezpłatne wejsciówki dostepne będą(od 10 lutego 2017 r.)

w punkcie Info-Kraków przy ul. Św. Jana

Jednoczesnie informujemy, że, jak w każdy weekend,

już od godz. 12.00 zwiedzać można przygotowaną przez uczestników projektu

KOBIERZYN BLIŻEJ

stałą wystawę  o chorowaniu leczeniu i zdrowieniu widzianych z pounktu widzenia osób po kryzysach psychicznych

„UWAŻAJ  NA GŁOWĘ”

wystawa znajduje się w budynku nr XIV (także przy głownym rondzie Szpitala – wejscie od tyłu za parkingiem schodkami w dół).

ZMIANY LOKALIZACJI JEDNOSTEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. J. BABIŃSKIEGO

ZMIANY LOKALIZACJI  JEDNOSTEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. J. BABIŃSKIEGO

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana lokalizacji (siedziby) następujących jednostek Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego:

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście oraz  Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza zlokalizowane dotychczas przy ul. Wrocławskiej 53  przeniosły się na ul. Grzegórzecką 67C/U2.

Oddział Rehabilitacyjny I (7B) przeniósł się z budynku VII B do wyremontowanego budynku II B.

Także do budynku II B to jest do Oddziału Rehabilitacyjnego I przeniesieni zostali pacjenci oraz personel Oddziału Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego (4A),  który to oddział został włączony do Oddziału Rehabilitacyjnego I.

 

Zmiany organizacyjne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

W dniu 28 grudnia 2015 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w  Krakowie rozpoczynają działalność dwie nowe jednostki organizacyjne – oddziały stacjonarne:

1. Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

z 40 miejscami dla pacjentów, dla których sądy orzekły tego rodzaju środek zabepieczający. Obowiązki Kierownika Oddziału pełni pani dr Anna Markiewicz.

2. Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi

Oddział dysponuje 35 miejscami.  Obowiązki kierownika oddziału pełnić będzie pan dr Marek Sikorski.

Jednocześnie kończą działalność:

Oddział Psychiatryczny Pulmonologiczny (z dniem 31 grudnia 2015 r.)

Oddział Psychiatryczny Kraków Nowa Huta I

oraz

Oddział Psychiatryczny Kraków – Śródmieście.

Dotychczasowi Kierownicy – pani dr Anna Markiewicz kierować będzie Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym Zabezpieczeniu, pani dr Agnieszka Różańska Zespołem Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta, a pan dr Marek Sikirski kierować będzie Oddziałem Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejacymi Zaburzeniami Psychicznymi (Podwójnych Diagnoz)

W dniu 31 grudnia 2015 r. nastąpi likwidacja Biura Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Realizacje zadań Biura WOTUW przejmie Zespół ds. realizacji zadań leczniczych i pozaleczniczych WOTUW w składzie:

pani dr Monika Noga, pani Renata Strój, pani Monika Wojtas, pani Agnieszka Krok-Stanek.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję Koordynatora Izby Przyjęć obejmie pani dr Sławomira Traczyńska.

Pan dr Andrzej Lipiarz obejmie funkcje kierownika Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Krakowa Podgórza. Pani dr Joanna Brodzicka wzmocni skład Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza.

Zmiany w strukturze organizacyjnej oraz lokalizacjiniektórych jednostek Szpitala

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala:

1. Zlikwidowany został Oddział Neurologiczny.

2. Zmianie uległy nazwy komórek organizacyjnych:

  • Oddział Psychogeriatryczny I –  nowa nazwa: Oddział Psychogeriatryczny z Pododdziałem Diagnozowania i Leczenia Otępień

  • Oddział Psychogeriatryczny II – nowa nazwa: Oddział Psychogeriatryczny

3. Zmienione zostały siedziby komórek organizacyjnych:

  • Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych Diagnoz Kraków-Śródmieście – nowa lokalizacja: Kraków, ul. Olszańska 5

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście – nowa lokalizacja: Kraków,
    ul. Olszańska 5

  • Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze II – nowa lokalizacja: Kraków,
    ul. Babińskiego 29