SPACER AKSJOLOGICZNY PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM 29 LIPCA 2017 R. GODZ. 17.00

SPACER AKSJOLOGICZNY

PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM W KKOBIERZYNIE

29 LIPCA 2017 R. GODZ. 17.00

Czym jest spacer Aksjologiczny?  nie tylko wspomnieniem wydarzeń sprzed 75 lat, o których poniżej. Jest przede wszystkim sposobnością by zadać sobie pytanie o wartości i o nasze człowieczeństwo, o tolerancję wobec odmienności i bezsilności.

Spacer aksjologiczny miejscami pamięci, wydarzenie organizowane przez Instytut Terapii i Edukacji Społecznej UJ. Poprowadzi je pani  Karolina Rożniatowska – studentka socjologii w IS UJ, bardzo mocno zaangażowana w realizację projektu edukacji aksjologicznej w Kobierzynie. Zadaniem przewodników Spaceru jest każdorazowo przekazywanie jego uczestnikom nie tyle samej wiedzy o wydarzeniach sprzed 75 lat, ile pewnego uczuciowego stanu wywołanego poznawaniem okupacyjnej historii pacjentów i Szpitala poprzez kontakt z konkretnymi miejscami i postaciami. Spacer tradycyjnie już przybrał postać historycznej i bardzo refleksyjnej wędrówki miejscami pamięci.

W tym roku  minęła 75. rocznica eksterminacji Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerowo Chorych w Kobierzynie. 23 czerwca 1942 roku w Zakładzie przebywało 565 pacjentów i pacjentek, którzy pomino głodu i chorób spowodowanych nieludzkim traktowaniem przez óczesnych niemieckich włodarzy  pozostali przy życiu. Kilka dni wcześniej wszyscy lekarze otrzymali nakaz podjęcia pracy w szpitalu w Drewnicy. Tego dnia niższy personel medyczny zamknieto w budynku Teatru i trzymano tam pod strażą.  W tym czasie 35 pacjentów nie kwalifikujacych się do transportu zgładzono na miejscu zastrzykami z fenolu, a pozostałych wywieziono w w bydlęcych wagonach w nieznanym kierunku. Dopiero jesienią, gdy na adres przekształconego w koszary dla SS, obóz treningowy dla Hitlerjugend i niemiecki lazaret wojskowy przyszedł rachunek za transport okazało się, że pacjentów wywieziono do KL Auschwitz i tam 24 czerrwca 1942 roku, nie ewidencjonując zgładzono w komorach gazowych. Mieli pozostać bezimienni. Personelowi udało się uratować tylko jedna pacjentkę – Walerię Białońską, która zamknięta w szafie uwolniona została noca i przetransportowana na wieś. Zmarła w 1980 roku. Jednak przetrwała lista pacjentów zrobiona kilka dni przed dniem likwidacji przez jednego z pracownikó Szpitala – dziś ich imiona i nazwiska na pomniku wykute w spiżu znależć można na upamietniajacym to wydarzenie pomniku (autorstwa prof. Jana Sękowskiego).

Ten tragiczny dzień upamiętnił w swoim wieszu Andrzej Bursa :

Nie znosi obłęd faraonów
Szaleństw ubogich pustelników
Kogucie pianie śpiew czajnika
Wizje Chrystusów i Szymonów
Miażdży brunatna gąsienica

Pustka matowych labiryntów
substancja szara nieświadoma
to są proroctwa mrocznych szynków
naftową lampą oświetlonych
Gdy rwie się jedność ich znikoma
pękają… w niewiadome nikłe
spływa w czerwony śluz zastygłe

W rogatym hełmie archaicznym
W mosiężny profil faszyzm dzwoni
Nad Kobierzynem do Skawiny
Wieczór zapala się od salwy
stosem najpiękniej urojonym

Tak oto w Kobierzyńskim Szpitalu dokonał sie kolejny rozdział niechlubnej Akcji T4 zwanej eufemistycznie „Eutanazją” a będący jednak w istocie zagładą osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo, których „życie – jak uważali wówczas naziści – nie było warte życia”, bez względu na wiek czy narodowość. Akacja 23 czerwca 1942 roku poprzedzona została przez dokonaną jesienią 1941 roku  wywózkę Pacjentów – Żydów do Szpitala w Zofjówce pod Pruszkowem. Oni z kolei zgładzeni zostali w sierpniu 1942 roku w Treblince.

Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem Trzeciej Rzeszy każdy lekarz, pielegniarka czy położna miały obowiązek meldować także o urodzeniu się dziecka z wrodzonymi wadami.  Takie dzieci rónież były zabijane w imię czystości niemieckiej rasy, bez względu na to gdzie sie urodziły – dotyczyło to również pacjentów niemieckich szpitali i zakładów psychiatrycznych i niemieckich dzieci.

 

 

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

 

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn jest inicjatywą, która ma za zadanie społeczną i zawodową integrację osób chorych psychicznie. Działalność ta polega na prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zadaniem Spółdzielni nie jest osiąganie zysku samo w sobie, lecz jest jedynie środkiem do realizacji jej celów wyższych, statutowych, a przede wszystkim zapewnienia jej członkom/pracownikom powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego.

 

Spółdzielnia założona została przez dwie osoby prawne aktywnie działające w tym obszarze tj. istniejącą przy Szpitalu Fundację im. T.Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, która jest m.in. założycielem spółki socjalnej Laboratorium Cogito sp. z o.o. zatrudniającej osoby chory psychicznie.

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest utrzymanie porządku w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Najkorzystniejsza oferta dla klienta to zapewnienie kompleksowej usługi, tj. utrzymania porządku wewnątrz budynków i wokół nich (zamiatanie, zbieranie śmieci, przygotowanie pojemników ze śmieciami do wywozu, odśnieżanie, utrzymanie zimą ciągów komunikacyjnych) wraz z usługą konserwacji terenów zielonych (usuwanie śmieci, zamiatanie, usuwanie pokrywy śnieżnej z alejek, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, tworzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych, zabezpieczanie roślin na okres zimowy).

 

W pierwszym okresie działalności naturalnym miejscem rozpoczęcia działalności jest obszar Szpitala im dr. J.Babińskiego, a zwłaszcza tereny osiedla mieszkaniowego. Bazując na zebranych doświadczeniach i prowadząc dalszy rozwój planowane jest poszerzanie strefy aktywności Spółdzielni.

 

 Zarząd Spółdzielni tworzą:

 Pani Marta Młynarczyk – Prezes Zarządu

Pani Agnieszka Lewonowska-Banach – Wiceprezez Zarządu

Pani Maria Ćwięka – Członek Zarządu

Pan Gerard Banach – Członek Zarządu

Pan Sebastian Nowak – Członek Zarządu

 

 Podstawowe dane:

 Nazwa: Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

Adres: ul. Babińskiego 29/19/1, 30-393 KRAKÓW

KRS: 0000486104

NIP: 6762470173

REGON: 122982945

 

 Więcej informacji nt. działalności spółdzielni socjalnych znajdziecie Państwo na stronach portalu www.ekonomiaspołeczna.pl

 

 

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu !!!

 

Stawiamy na nowoczesność

Po staraniach, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku można powiedzieć, że pierwszy mały, ale jakże ważny krok za nami. 26 sierpnia 2014 r. doszło do podpisania pre-umowy dotyczące realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej”. 

Pre-umowę w tej sprawie podpisał Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

884889_ARP_260814_002

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie zintegrowanego systemu oszczędzania, pozyskiwania i dystrybucji energii (w tym ze źródeł odnawialnych).

Większy udział energii ekologicznej i mniejsza uciążliwość dla środowiska to główne efekt inwestycji, którą rozpoczyna Nasz Szpital.  

– To niezwykle ważna inwestycja. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się ją przygotować tak szybko. Jeszcze rok temu był to zaledwie pomysł, w przyszłym roku będzie to już rzeczywistość – stwierdził Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

– Można śmiało przyznać, że szpital im. J. Babińskiego za kilka miesięcy pozbędzie się tego, co jest jego największą piętą achillesową – ogromnych kosztów w utrzymaniu – dodał Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej” zakłada gruntowną modernizację obiektu. Inwestycja ma być realizowana w latach 2014-2015. Jej koszt to ok. 9,2 mln zł, z czego 7,7 mln zł będzie pochodzić z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 – to prawie 84% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostanie przeprowadzona: modernizacja systemu ogrzewania obiektów szpitalnych (poprzez likwidację grupowego węzła cieplnego i montaż dwufunkcyjnych indywidualnych węzłów cieplnych); wymiana instalacji centralnego ogrzewania; wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED-owe; termorenowacja budynków (wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą oraz ocieplenie stropów). Drugi etap inwestycji zakłada utworzenie dwóch farm solarnych. Energia słoneczna zostanie wykorzystana w celu podgrzewania c.w.u., a także do produkcji energii elektrycznej.

 • Pierwsza farma – 310 szt. kolektorów słonecznych i 50 szt. hybrydowych kolektorów słonecznych (łączna powierzchnia: 833 m2) – zostanie zlokalizowana w ogrodzie, w miejscu byłych szklarni.
 • Druga farma – 6 szt. hybrydowych kolektorów słonecznych (12m2) – zostanie zlokalizowana na dachu budynku nr 31A .

Obie farmy pracować będą na potrzeby budynków szpitalnych. Dzięki inwestycji znacznie obniżą się koszty utrzymania budynku, m.in. poprzez redukcję zużycia energii grzewczej na cele c.o. i c.w.u. oraz energii elektrycznej (poprzez wymianę oświetlenia na LED-owe).

 654350_ARP_260814_001 380235_ARP_260814_005 265504_ARP_260814_004  762826_ARP_260814_007820790_ARP_260814_006

PROGRAM_REGIONALNY_znak_podstawowy  WM_logo-poz-kolor  UE+EFRR_L-kolor

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sukces projektu Szpitala „Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy Skawina”

Uzależnienia od hazardu, komputera, sieci, zakupów czy pracy stają się coraz bardziej powszechne. Co powoduje, że coraz więcej osób cierpi na uzależnienia behawioralne? Czy możemy się jakoś przed nimi ustrzec? Jak sobie radzić z uzależnieniem ?

wykrzyknik-z-ludkiem

Dane Raportu CBOS z 2012 r. ponad 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od hazardu a prawie 200 tysięcy narażonych na ryzyko uzależnienia. Uzależnienie od hazardu, jak i inne uzależnienia behawioralne bardzo często stanowią współuzależnienie z innymi, a osoby uzależnione zdają sobie sprawę z tego dopiero podczas prowadzonej już terapii. W związku z tym istnieje pilna potrzeba edukacji i zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom i bliskim dostępu do opieki i terapii oraz formą wsparcia.

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego uzyskał wsparcie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i od marca br. rozpoczyna realizację projektu:

 Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa
oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy Skawina.

Projekt ma na celu zaprzestanie zachowań występujących w poszczególnych uzależnieniach behawioralnych lub redukcja szkód choroby wśród 40 osób patologicznie uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych poprzez realizację 16 tygodniowej intensywnej terapii i spotkań oraz budowę systemu oparcia społecznego i wzmocnienie roli rodziny y bliskich w terapii osób uzależnionych.

Kto może skorzystać z projektu?

ludzik

 • 40 uzależnionych behawioralnych, w tym patologicznie uzależnionych od hazardu z terenu Krakowa, powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy SkawinaAdresatami projektu jest:
 • 40 osób z rodzin i bliskich osób uzależnionych

Co zrobić by wziąć udział w projekcie?

Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi wypełnić i złożyć do Biura Projektu KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY zawierający informacje teleadresowe oraz część autodiagnozy. Po jego sprawdzeniu zostanie skierowana na konsultacje psychologiczne, które pozwolą określić konieczność bądź brak konieczności udziału w projekcie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydującym będzie również kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rodzina zaś i bliscy osób uzależnionych kwalifikowani będą do udziału w projekcie na podstawie kolejności zgłoszeń tj. przedłożenia wypełnionego KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO RODZINY, BLISKICH OSOBY UZALEŻNIONEJ do Biura Projektu.

Kwestionariusze dostępne będą od kwietnia 2014 r. w przychodniach zdrowia psychicznego, zakładach leczenia środowiskowego na terenie Krakowa, powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego, gminy Skawina a także w Biurze Projektu przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie – Willa Dyrektora, pokój 1 na I piętrze oraz w zakładce internetowej projektu.

Z czego można skorzystać ?

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć grupowych:

 • Rozwoju osobistegoimages
 • Grupy wsparcia
 • Zapobiegania nawrotom

A także indywidualnych zajęć interwencji kryzysowych oraz poradnictwa prawnego i finansowego.

Dla rodzin i bliskich przewidziano zaś psychoedukacyjne zajęcia grupowe z elementami grupy wsparcia.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu uzyskać można w

BIURZE PROJEKTU

Willa Dyrektora
I piętro pok. 1
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
tel. 12 652 45 98

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO  W KRAKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYDARZENIA PRZYGOTOWANE Z OKAZJI

 ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU BUDYNEK TEATRU

 

 UWAGA! anonsowany wczesniej  spektakl przeniesiony na 10 listopada

 

 

GODZ. 13.15 – 14 .45

dyskusja panelowa

KRYZYS PSYCHICZNY A DUCHOWOŚĆ

z udziałem:

Przedstawicielek Zespołu Wsparcia Duchowego działajacego

w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Terapii

pani Katarzyny Bielarczyk i  pani Marioli Milik

GODZ. 15.00

Możliwość zwiedzania wystawy „Uważaj na głowę”

 

UWAGA

 SPEKTAKL PRZENIESIONY

NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2017 R.

spektakl „BRAT NASZEGO BOGA” według sztuki KAROLA WOJTYŁY

w  reżyserii pana Artura Dziurmana

zaprezentuje Teatr Aktora Niewidomego

Projekt „Śladami Brata Alberta – Filmowo-Teatralna Inscenizacja Teatru”

jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Szpital Babińskiego realizuje wyjątkowy projekt szkoleniowy „Kontakt z pacjentem cierpiacym na zaburzenia psychiczne i jego rodzina” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarkek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z  województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.

Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Serdecznie zapraszamy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach.

Rekrutacja do Projektu ruszy już w listopadzie 2017r.

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

                                                                                                                                                                                       

Szpital Babińskiego w Krakowie pilnie poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii, którzy podejmą się roli wykładowców w projekcie szkoleniowym „Kontakt w leczeniu”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

pilnie poszukuje lekarzy specjalistów psychiatrów,

którzy poprowadziliby szkolenia w ramach projektu „Kontakt w leczeniu”

 

W związku z realizacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego  poszukujemy pilnie lekarzy specjalistów psychiatrii do prowadzenia szkoleń z nauki efektywnej komunikacji z pacjentami chorującymi psychicznie. Informacja o projekcie na www.kontaktwleczeniu.pl

 

Szkolenia prowadzone w ramach projektu „Kontakt w leczeniu”  adresowane  są przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności, szczególnie do lekarzy POZ, do pielęgniarek, do pracowników rejestracji rozmaitych placówek medycznych, farmaceutów i innych grup zawodowych.

Szkolenia te składają się z mini-wykładów dotyczących głównych zagadnień z psychiatrii oraz w dużej mierze opierają się na warsztatach z efektywnej komunikacji (scenki z symulowanym pacjentem).

Autorski program opracowany został przez lekarzy i psychologów ze Szpitala Babińskiego w Krakowie i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia i realizowane są jako zajęcia jednodniowe (8 h.) lub dwudniowe (16 h.), od poniedziałku do soboty, w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego. W odniesieniu do kompetencji lub uprawnień lekarza specjalisty psychiatrii:

 • wykonawca powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wykonawca powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • wykonawca powinien posiadać tytuł lekarza specjalisty psychiatry,
 • wykonawca powinien posiadać staż pracy w zawodzie lekarza wynoszący co najmniej 3 lata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń. 

Osoby zainteresowane ich prowadzeniem prosimy o kontakt z

panią Katarzyną Wroną tel.: 606 448 163 lub z panią Ewą Kwaśny tel.: 602 126 173.

Trwa nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii edycja 2017/2018

Zakończył się nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii – edycja 2017/2018

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2017/2018.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście w nurcie psychodynamicznym/ psychoterapii psychoanalitycznej. Kurs przebiega w trzech obszarach: szkolenia teoretyczne, własny trening emocjonalny, praca superwizyjna.

Zapleczem klinicznym Kursu Psychoterapii jest oddział, który powstał w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii. Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Dla uczestników kursu oznacza to, że w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, a jest to grupa pacjentów coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu.

Zajęcia będą odbywać się w Szpitalu Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, w trakcie comiesięcznych weekendowych sesji.

więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://babinski.pl/kurs-psychoterapii-2/

kontakt:

mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl, tel. 12 652 44 67

W nadchodzący weekend (22-24 września) Szpital im. dr Józefa Babińskiego zaprasza na cykl wydarzeń odbywających się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia oraz i XVI Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

 W nadchodzący weekend (22-24 września)

Szpital im. dr Józefa Babińskiego

zaprasza na cykl wydarzeń odbywających się w ramach

Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,

Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia

 i XVII Podgórskich Dni Otwartych Drzwi

 

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w tym roku odbywają się pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Nie ma chyba w Krakowie lepszego miejsca, niż zabytkowy zespół szpitalno-parkowy w Kobierzynie, by podziwiać tę wyjątkowe dzieło projektantów – urbanistów, architektów i ogrodników, którzy sto lat temu zaprojektowali z myślą o chorych miasto-ogród.  Przemyślane otwierające się na cztery strony świata krajobrazowe widoki będzie można podziwiać na spacerze z cyklu „Kobierzyn – Cztery Pory Roku”.

XVII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi odbywają się od  22 do 24 września. Jak co roku stwarzają wyjątkową możliwość poznawania i odkrywania Podgórza – rozumianego szeroko, jako prawobrzeżna część Krakowa. Program PDOD oferuje możliwość zwiedzania najciekawszych zabytków Podgórza oraz innych miejsc ważnych dla jego historii, w tym także tych zazwyczaj niedostępnych do szerokiej publiczności. Tym razem Szpital Babińskiego będzie gospodarzem inauguracji, która odbędzie się w piątek 22 września. Natomiast w sobotę 23 września  będzie można skorzystać ze specjalnej oferty zwiedzania.

Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia to organizowane od kilku lat wydarzenia promujące zdrowie oraz podsumowujące realizowane w Małopolsce programy profilaktyczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego. Należy do nich również prowadzony od sześciu lat przez Szpital Babińskiego Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek”. W tym roku wiodącym, tematem Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia jest wprawdzie ratownictwo medyczne, niemniej kobierzyński Szpital włącza się w nie w tym roku na miarę swych możliwości proponując między innymi bezpłatne konsultacje dla osób odczuwających nieustępujący smutek. Oferuje również możliwość zwiedzanie  wystawy „Uważaj na głowę” oraz spacer po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym. Będzie można zobaczyć jak osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego opowiedziały o swoim chorowaniu leczeniu i zdrowieniu. Zwiedzanie zespołu szpitalno-parkowego to spacer ukazujący założenie urbanistyczne, historyczne budynki oraz opowieść o dawnej i współczesnej psychiatrii.

 

PROGRAM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH

Z EUROPEJSKIMI DNIAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,

MAŁOPOLSKIMI DNIAMI PROFILAKTYKI ZDROWIA

I XVI PODGÓRSKIMI DNIAMI DNI OTWARTYCH DRZWI

W SZPITALU BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Piątek 22 września 2017 r.

Inauguracja XVI Podgórskich Dni Otwartych Drzwi.

O godz. 18.00 uczestnicy spotkają się przed Zajazdem pod Kotwicą, ul. Limanowskiego 5, o godz. 18.30 –specjalny autobus z Rynku Podgórskiego zawiezie ich do Szpitala Babińskiego, gdzie o godz. 19.00 w sali teatralnej (w budynku teatru przy centralnym rondzie kobierzyńskiego założenia) przewidziano wystąpienia na temat postaci  dr Władysława Stryjeńskiego – przedwojennego dyrektora Szpitala i prezentację pani dr. Anny Staniewskiejz Politechniki Krakowskiej na temat  założenia parkowego oraz atrakcje – występ znanego z programu „IDOL” – śpiewającego doktora Wojciecha Korzeniowskiego oraz możliwość skosztowania słynnej kobierzyńskiej szarlotki.

Zob. Tekst na temat związków dr. Władysława Styh=jeńskiego z Podgórzem pióra pana dr Damiana Leszczyńskiego

Władysław Stryjeński i Podgórze

Sobota 23 września

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia, Szpital Babińskiego proponuje

od 11.00 zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Uważaj na głowę” (budynek nr XIV – wejście od tyłu po obejściu budynku od strony parkingu, po schodkach w dół). Zwiedzanie odbywać się będzie  w 15-to osobowych grupach

UWAGA: wejście co godzinę od 11.00 do 15.00 na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w sobotę (16.09) – w godz. 9.00 – 15.00 oraz od  poniedziałku  do piątku (18–22.09), w godz. 12.00 – 17.00 w Bistro „Gotujemy” – dawne „Sezony” przy ul. Limanowskiego 16. Podobnie wejściówki obowiązują na spacer o godz. 15.00.

– bezpłatne konsultacje dla osób odczuwających nieustępujący smutek w ramach Program Profilaktyki Depresji „Wyprzedzić Smutek”, także od 11.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym 12 652 44 69, maciej.bobr@babinski.pl.

– oprowadzanie po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym w Kobierzynie o godz. 15.00 (zbiórka prze budynkiem teatru) z bezpłatnymi wejściówkami do odebrania tak samo, jak w przypadku zwiedzania wystawy „Uważaj na głowę”.

Zapraszamy

 

 

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK

SZPITALA KLINICZNEGO

IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117) oraz zgodnie z decyzją Dyrektora Szpitala 

dzień 12 listopada 2018 r. jest wprawdzie dniem wolnym od pracy,

jednak stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, który mówi,iż :

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.”.

w celu zapewnienia realizacji powyższego postanowienia

dzień 12 listopada 2018 r.

jest dniem pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespołów Leczenia Środowiskowego i  Oddziałów Dziennych.

Praca w pozostałych komórkach organizacyjnych odbywa się tak jak w dni ustawowo wolne od pracy.

Jednostki organizacyjne  Szpitala wykonujące przyjęcia w trybie planowym zagwarantują  realizację świadczeń Pacjentom, którzy mają ustalony termin przyjęcia lub kwalifikacji do przyjęcia na dzień 12 listopada 2018 r.