ZASADY I GODZINY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJACYCH NA ODDZIAŁACH STACJONARNYCH SZPITALA BABIŃSKIEGO

Zasady i godziny odwiedzin Pacjentów oddziałów stacjonarnych Szpitala

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala nr 9/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. uregulowane zostały sprawy odwiedzin Pacjentów przebywajacych  na oddziałach stacjonarnych Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W zarządzeniu ustalono ramowe godziny odwiedzin – mogą się one odbywać:

w dni powszednie   pomiędzy 12.30 a 19.00,

w soboty, niedziele i dniu ustawowo wolne od pracy  w godzinach od 10.00 do 18.30

Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w  poszczególne oddziały mogą wprowadzić tu dodatkowe ograniczenia godzinowe, mieszczące się w ramach godzin wskazanych powyżej

Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać osoby hospitalizowane tylko pod opieką osób dorosłych po uzgodnieniu  z Ordynatorem lub Kierownikiem Oddziału.

Odwiedzanie Pacjentów odbywa się za ich dorozumianą zgodą. Zgodnie z wolą pacjenta i na jego żądanie prawo do jego odwiedzania może być ograniczone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 

Pełny tekst zarządzenia można zobaczyć Tutaj 9-2

O G Ł O S Z E N I E Odbiór dokumentacji medycznej z lat 1982-1983 przeznaczonej na zniszczenie

   O G Ł O S Z E N I E

    Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

 

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.)  uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja od roku 1982 do roku 1983

Pacjenci, którzy w tych latach byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby, bądź ich przedstawiciele ustawowi, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 28.02.2018r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe    tel. 12 65 24 373                              

                                                                                                              

Odeszła od nas ś. p. Stanisława Lebica w latach 1975 – 1987 Naczelna Pielęgniarka Szpitala

1 kwietnia odeszła od nas  ś.p. Stanisława Lebica.

W Szpitalu przepracowała 54 lata pełniąc między innymi funkcję Naczelnej Pielegniarki. Pożegnamy Ją w piątek 7 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Salwatorskim.

Poniżej zamieszczamy wspomnienie autorstwa pani Haliny Bonarowskiej, zachecajac jednoczesnie wszytskich, którzy chcieliby podzielic się swoimi wspomnieniami do przesyłania ich na adres biuro@babinski.pl.

Publikujemy także kilka zdjęć:

na stroinie startowej podczas wizyty w Kurii metropolitalnej z J.E. Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim i ówczesnym Biskupem Pomocniczym Kazimierzem Nyczem oraz  z odznaczeniem Honoris Gratiae.

 

S. Lebica na cmentarzu Czerwone Maki????????????????????????????????????

od lewej z dr. Zakrzewskim i prof. Zenomeną Płużek, Z pacjentami po wizycie w Kurii Metropolitalnej W Krakowie po wizycie u J.E. Kardynała Francuiszka Macharskiego ostatnie z wakacji.

 

cz-białe         S.Lebica     wczasy

 

Wspomnienie pani Haliny Bonarowskiej o ś. + p. Stanisławie Lebicy

 

Droga Stasiu,

kieruję do Ciebie słowa pełne żalu i głębokiego wzruszenia: Rozstania na wieczność to dojmujący ból, bezsilność … Ale pozostają wspomnienia … także moje osobiste.

Dzięki Tobie z ufnością, nadzieją, marzeniami i profesjonalnymi planami wchodziłam w życie zawodowe. Czepek pielęgniarski był zawsze Twoją dumą. Historię swojego czepka zapisałaś złotymi zgłoskami. Wykonywałaś zawód wymagający wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Byłaś nauczycielem pięknej filozofii pielęgnowania, w której symbolem jest to co dobre, ludzkie, piękne i szlachetne, co można odnaleźć w każdym człowieku, tylko trzeba tego chcieć. Ty chciałaś ! Potrafiłaś słuchać drugiego człowieka, dzielić się niemal wszystkim, czym obdarzył Cię los a nade wszystko serce , z wielkim taktem i poszanowaniem drugiego człowieka.

Dr. Władysław Biegański pisał..”… kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie ten chleb może znajdzie, ale pustki życia tym sposobem nie wypełni. A wypełniać życie tak, aby w nim nie pozostała najmniejsza szczelina stanowi bodaj czy nie całe szczęście człowieka”

Nieustannie swoją postawą pokazywałaś, że życie może być wartościowe w sensie duchowym, emocjonalnym a nie tylko materialnym.

 

Droga Stasiu,

spełniałaś się w swoim zawodzie ponad 50 lat, miałaś wiele determinacji i powołania do tej służby, służby drugiemu człowiekowi, nie straciłaś ani na moment sensu i wytrwałości w realizacji przyrzeczeń pielęgniarskich. Po tylu latach pracy zyskałaś szczere i pełne zadumy spojrzenie na życie osobiste i zawodowe, przez pryzmat własnych, przeżyć a także przez pryzmat nieszczęść,  kryzysów psychicznych naszych pacjentów. To Oni uczyli Cię i wciąż nas uczą pokory wobec świata i innych ludzi, pokory wobec siebie samego.

Byłaś uosobieniem wyrozumiałości, cierpliwości, skromności i prawości. Czepek pielęgniarski w Twojej ocenie zawsze oznaczał kompetencje, profesjonalizm, wyzwalał myślenie oparte na idei humanizmu i zwiastował gotowość służenia drugiemu człowiekowi. Mimo, że nie noszony na naszych głowach jako identyfikator zawodu pielęgniarskiego od 1990 r /decyzja Krajowego Zjazdu Pielęgniarek/ zawsze pozostawał  w Twoim sercu. A teraz słowami ks. J. Twardowskiego:

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,

Tak , jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,

 tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

 

Tą dobrą wieścią niech będzie dla mnie każda chwila wspomnienia Ciebie Droga Mentorko-  Nauczycielk , Droga Przyjaciółko oraz słowa, że warto być blisko ludzi i dla ludzi.

To był dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie znać Cię i pracować z Tobą. Żegnam Cię z żalem w imieniu wszystkich koleżanek pielęgniarek ze  Szpitala im. J. Babińskiego .

 

Halina Bonarowska

 

OFICJALNE OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MYŚLENICACH 17 STYCZNIA 2018 R. GODZ. 12.00 – SIEDZIBA CENTRUM MYŚLENICE UL. DROGOWCÓW 6

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ 

W ZAKRESIE OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE 

WPROWADZA SYSTEM OPIEKI KOORDYNOWANEJ 

I OTWIERA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MYŚLENICACH

Od początku listopada w Myślenicach (a także w Skawinie), rozpoczęły działalność prowadzone przez Szpital Babińskiego Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz Oddziały Dzienne wchodzące w skład Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe. Uzupełniły one już istniejącą ofertę Szpitala w postaci opieki domowej prowadzonej przez działające w tych miejscowościach Zespoły Leczenia Środowiskowego. W ten sposób mieszkańcy cierpiący na zaburzenia psychiczne mają znacząco łatwiejszy dostęp do pełnej gamy bezpłatnych świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej.

           W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 z udziałem przedstawicieli władz samorządowych dokonamy uroczystego otwarcia Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach. Serdecznie zapraszamy Państwa na tę uroczystość, która odbędzie się w siedzibie Oddziału Dziennego, Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego w Myślenicach przy ul. Drogowców 6.

           Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie konsekwentnie rozbudowuje system koordynowanej opieki psychiatrycznej, dzięki któremu osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne mają możliwość korzystania ze świadczeń adekwatnych do ich aktualnego stanu zdrowia. W okresach zaostrzeń objawów choroby, jeżeli wymaga tego sytuacja, zostają  hospitalizowane w oddziale stacjonarnym. Nie zawsze jednak hospitalizacja jest konieczna. Czasem wystarcza leczenie w Oddziale Dziennym, gdzie pacjent spędza w oddziale 6 godzin dziennie korzystając z konsultacji lekarza, psychoterapii, terapii zajęciowej i uczestnicząc w spotkaniach społeczności terapeutycznej, jednocześnie mieszkając w domu. W okresach remisji (ustąpienia objawów lub też mniejszego ich nasilenia), znajduje się pod opieką lekarza prowadzącego w Poradni Zdrowia Psychicznego.  W sytuacjach, gdy z różnych względów osoba taka  ma trudności z opuszczaniem domu (wiek, niepełnosprawność lub np. stany lękowe), może korzystać z usług świadczonych przez Zespół Leczenia Środowiskowego –  okresowych wizyt lekarza, psychologa-terapeuty i częstszych odwiedzin pielęgniarki psychiatrycznej. Realizowana tu idea psychiatrii środowiskowej, która jest standardem w opiece psychiatrycznej w krajach rozwiniętych, to również wsparcie bliskich, z którymi mieszka osoba chorująca. Taki sposób leczenia wydłuża okresy remisji i sprawia, że pacjenci zdecydowanie rzadziej wymagają hospitalizacji, a te ostanie, o ile już następują, są krótsze. Jest to rozwiązanie poprawiające skuteczność leczenia, a z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia tańsze.

Co więc zmieni się dla cierpiących na zanurzenia psychiczne mieszkańców Myślenic oraz okolic w zakresie specjalistycznej opieki psychiatrycznej?

  • Po pierwsze będą oni mieli znacząco łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty oraz psychologa i pielęgniarki psychiatrycznej.

  • Po drugie korzystanie z systemu opieki koordynowanej – pozostawanie pod opieką tego samego zespołu leczącego znanego pacjentowi i znającego pacjenta, bez względu na to, z której ze wspomnianych form leczenia korzysta.

  • Po trzecie możliwość proponowania najbardziej odpowiedniej do aktualnego stanu zdrowia formy leczenia i wsparcia.

  •  Po czwarte lepszy kontakt zespołu leczącego z lokalnymi instytucjami sektora pomocy społecznej. Wsparcie udzielane przez te instytucje odbywa się we współpracy profesjonalistów z obu sektorów, jest dostosowane do świadczeń medycznych i uzupełnia je w sferze opieki socjalnej.

           Informacje o szczegółowych propozycjach leczenia i wsparcia udzielanego przez funkcjonujące zespoły leczenia środowiskowego oraz przez nowopowstałe jednostki Szpitala Babińskiego dostępne są na stronie internetowej www.babiński.pl, odpowiednio dla Myślenic: http://babinski.pl/zespol-leczenia-srodowiskowego-w-myslenicach/, http://babinski.pl/dzienny-oddzial-psychiatryczny-myslenice/, http://babinski.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-myslenice/ .

Warto przypomnieć, że według statystyk opublikowanych w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 23,4 % Polek i Polaków doświadczy w ciągu swego życia zaburzeń psychicznych, a w 2016 roku liczba ofiar samobójstw była wyższa niż liczba ofiar wypadków drogowych.

Stąd problem odpowiednio wczesnego podjęcia leczenia czy uzyskania wsparcia w kryzysie psychicznym jest sprawą istotną społecznie. Jako największa w Małopolsce placówka opieki psychiatrycznej staramy się taki dostęp maksymalnie ułatwiać.

 

 

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR NA KURSI PSYCHOTERAPII – EDYCJA 2016/17

Zakończył się nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii – edycja 2016/2017

 ??????????

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2016/2017.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście w nurcie psychodynamicznym / psychoterapii psychoanalitycznej. Kurs przebiega w trzech obszarach: szkolenia teoretyczne, własny trening emocjonalny, praca superwizyjna.

Zapleczem klinicznym Kursu Psychoterapii jest oddział, który powstał w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii. Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Dla uczestników kursu oznacza to, że w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, a jest to grupa pacjentów coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu.

Zajęcia będą odbywać się w Szpitalu Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, w trakcie comiesięcznych weekendowych sesji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://babinski.pl/kurs-psychoterapii-2/

kontakt: Ewa Jędrys, Aneta Mach

mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl,  

tel. 12 652 44 67 

 DSC_1098

Otwarcie po remoncie konserwatorskim pawilonu 6B dla Pacjentek Oddziału Psychiatrycznego Nowa Huta II

Kolejny obiekt zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego

 w Kobierzynie odzyskał dawny blask

a oddział Szpitala Babińskiego na wnętrza  odpowiadające wymogom współczesnej psychiatrii

 

Uprzejmie informuje, że w najbliższy poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 13.00 będzie miało miejsce uroczyste przekazanie wyremontowanego i zaadaptowanego do potrzeb współczesnej psychiatrii zabytkowego budynku 6B. Oddziału Psychiatrycznego dla Nowej Huty. Remont konserwatorski, który rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku, pozwolił – zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem Zabytków – na renowację zachowanych historycznych fasad i linii dachowych oraz kształtów okien, a jednocześnie adaptacje wnętrz do potrzeb współczesnej psychiatrii. Celem remontu było przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków pobytu Pacjentek – podział jednej wielkiej przestrzeni na mniejsze kilkuosobowe (maksymalnie pięciołóżkowe sale), wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań koniecznych w ostrym oddziale przyjęciowym, poprawa warunków pracy personelu oraz pełne dostosowanie do współczesnych wymogów sanitarnych. Oddział po remoncie zyskał również nowe wyposażenie – meble i urządzenia kuchenne oraz te wymagane w przypadku przechowywania leków.

Koszt remontu wyniósł 1.760.000 zł i był finansowany ze środków przekazanych przez Województwo Małopolskie oraz częściowo ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

STAŁA EKSPOZYCJA „UWAŻAJ NA GŁOWĘ” UKAZUJĄCA CHOROWANIE, HOSPITALIZACJĘ I LECZENIE ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU „KOBIERZYN BLIŻEJ” GODZINY ZWIEDZANIA

w dniach 11 i 12 czerwca 2016 r. (sobota)  i 12 czerwca (nedziela)

 

WYSTAWA NIE BĘDZIE OTWARTA

PRZEPRASZAMY

27 lutego 2016 r w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie

miało miejsce otwarcie stałej ekspozycji dotyczącej choroby psychicznej, leczenia i zdrowienia

UWAŻAJ NA GŁOWĘ

 

Osobiste historie oraz pamiątki i ważne obiekty związane z chorobą i leczeniem składają się na niezwykłą ekspozycję, zlokalizowaną w piwnicach  budynku nr XIV Szpitala w Kobierzynie.  Zwiedzający wystawę będą poznawać świat człowieka, któremu przyszło mierzyć się z chorobą psychiczną, począwszy od objawów, poprzez leczenie, po próby powrotu do funkcjonowania poza szpitalem. Ekspozycja opowiada o trudnym i często ukrywanym temacie choroby psychicznej z punktu widzenia niemedycznego, przez przedmioty i nierzadko intymne świadectwa osób, które doświadczyły choroby.

Narracja wystawy została zaprojektowana przez zespół złożony z osób z doświadczeniem choroby psychicznej, pracowników Szpitala i edukatorów, który zbierał historie życia chorujących i ich bliskich oraz opracował scenariusze zajęć edukacyjnych.

Wernisaż odbył się 27 lutego 2016 o godzinie 12.00 

 Obecnie zapraszamy do odwiedzania wystawy

Zwiedzać ją można we wtorki od 10.00 do 14.00.  

oraz w soboty od 12.00 do 15.00 i w niedziele od 11.00 do 14.00

 Z uwagi na niewielkie i niskie pomieszczenia jednorazowo ekspozycję ogladać może

jednocześnie 10-15 osób,

Dla zorganizowanych grup

wystawa udostepniana jest także w pozostałe dni tygodnia

od 10.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu

dlatego bardzo  prosimy o zgłaszanie zamiaru odwiedzenia wystawy

na adres e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

lub telefonicznie 12 65 24 469 lub 881 940 515

Czas zwiedzania to około 45 minut.

Zwiedzanie jest bezpłatne.

Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Pani Małgorzata MURZYN – Konsultantem Wojewódzkim z dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Pani mgr Małgorzata MURZYN

 Pielęgniarka Oddziałowa

w Oddziałe Psychiatrycznym Małopolska Południe (VII A)

odebrała nominację na Wojewódzkiego Konsultanta

w zakresie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

 

Miło nam poinformować, że w dniu 29 czerwca 2016 r. pani mgr Małgorzata Murzyn odebrała nominację i pełni obecnie funkcję Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, odbierając jednocześnie tę nominację, jako potwierdzenie wiedzy, doświadczenia i zaangażowania pani Małgorzaty działania na rzecz opieki nad chorymi psychicznie.

Podziękowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy !

Miło nam poinformować, iż  dzisiaj tj. 28.01.2014 r. dotarł do nas ostatni transport specjalistycznego sprzętu  i wyposażenia sal ofiarowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ramach środków zebranych podczas 21. Finału WOŚP, który odbył się w 13 stycznia 2013 r.

Warto przypomnieć że w 2013 r. podczas 21 Finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, środki zbierane były „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”

Wśród przekazanych darów są:

  • kardiomonitor,
  • aparat do EKG,
  • podnośnik,
  • 2 wózki inwalidzkie,
  • fotel toaletowo-prysznicowy,
  • 10 łóżek specjalistycznych i szafek przyłóżkowych.

Sprzęt trafił do dwóch Oddziałów Psychogeriatrycznych naszego Szpitala tj. 9A i 9B. Dzięki niemu opieka nad seniorami w naszym Szpitalu będzie bardziej komfortowa i bezpieczniejsza.

Serdecznie dziękujemy za przekazany sprzęt !

„Praca z kobiecością” – rozpoczął się projekt Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Projekt „Praca z kobiecością”

prowadzony przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim erealizowany będzie przy wsparciu terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca wzięła udział w ogłoszonym przez  Województwao Małopolskie konkursie w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu „Praca nad kobiecością”.

Projekt jest realizowany przez terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie w ramach współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Adresatkami są kobiety bezdomne, skrajnie ubogie, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, z problemami uzależnienia lub współuzależnienia, a także ofiary przemocy. Praca z beneficjentkami projektu polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których celem jest pomoc w wyjściu z bezdomności i realizowaniu się w poszczególnych rolach życiowych oraz nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami poprzez m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://fundacjadeca.org/news/2016-09-09/projekt-praca-nad-kobiecoscia-ruszyl