LETNI SPACER PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM 30 CZERWCA 2018 R. GODZ. 15.00

LETNI SPACER PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM

30 CZERWCA 2018 R. GODZ. 15.00

 

Zapraszamy na kolejny spacer z cyklu „Kobierzyn. Cztery pory roku” ze zwiedzaniem zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. Termin: sobota, 30  czerwca 2018 r., godz. 15.00. Bezpłatne wejściówki są do odbioru w punkcie Info Kraków przy ul. Św. Jana 2 (9.00 – 19.00).

Dlaczego warto zwiedzić Szpital w Kobierzynie?

Przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce piękne i dostarcza miłych i bardzo pozytywnych (naprawdę!) wrażeń.

Dlatego, że ma bardzo ciekawą historię. Momentami fascynującą, momentami tragiczną i przerażającą (dotyczy to przede wszystkim okresu II Wojny Światowej), ale nawet wtedy wartą poznania.

Dlatego wreszcie, że można posłuchać i dowiedzieć się, w atmosferze wolnej od stereotypów i uprzedzeń, czegoś więcej o osobach chorujących psychicznie i o leczeniu w kobierzyńskim Szpitalu.

Wszyscy wiemy, jakie legendy i jakie stereotypy funkcjonują w społeczeństwie Krakowa i Małopolski na temat Szpitala w Kobierzynie. Dlatego, kontynuując tradycję tolerancyjnego i otwartego Podgórza, chcemy Wam pokazać to miejsce i opowiedzieć, jak jest naprawdę.

Przyjdźcie na spacer i sami zobaczcie. Zapraszamy do Kobierzyna.

Miejsce zbiórki: obok budynku Teatru, tuż za głównym szlabanem wjazdowym.

W Teatrze odbędzie się projekcja archiwalnych zdjęć dokumentujących 100-letnią historię Szpitala oraz mozliwość zwiedzania trzech wystaw – Zabijanie z przekonania o nazistowskich zbrodniach na chorych posychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Outsiderzy z Kobierzyna oraz twarze. Poza tym, oprócz spaceru po szpitalnym parku, zwiedzimy szpitalną kaplicę oraz Willę Dyrektora.

Oprowadzają: Maciej Bóbr – historyk sztuki i Damian Leszczyński – lekarz psychiatra.

LETNI SPACER PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM 30 CZERWCA 2018 R. GODZ. 15.00

LETNI SPACER PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM

30 CZERWCA 2018 R. GODZ. 15.00

 

Zapraszamy na kolejny spacer z cyklu „Kobierzyn. Cztery pory roku” ze zwiedzaniem zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. Termin: sobota, 30  czerwca 2018 r., godz. 15.00. Bezpłatne wejściówki są do odbioru w punkcie Info Kraków przy ul. Św. Jana 2 (9.00 – 19.00).

Dlaczego warto zwiedzić Szpital w Kobierzynie?

Przede wszystkim dlatego, że jest to miejsce piękne i dostarcza miłych i bardzo pozytywnych (naprawdę!) wrażeń.

Dlatego, że ma bardzo ciekawą historię. Momentami fascynującą, momentami tragiczną i przerażającą (dotyczy to przede wszystkim okresu II Wojny Światowej), ale nawet wtedy wartą poznania.

Dlatego wreszcie, że można posłuchać i dowiedzieć się, w atmosferze wolnej od stereotypów i uprzedzeń, czegoś więcej o osobach chorujących psychicznie i o leczeniu w kobierzyńskim Szpitalu.

Wszyscy wiemy, jakie legendy i jakie stereotypy funkcjonują w społeczeństwie Krakowa i Małopolski na temat Szpitala w Kobierzynie. Dlatego, kontynuując tradycję tolerancyjnego i otwartego Podgórza, chcemy Wam pokazać to miejsce i opowiedzieć, jak jest naprawdę.

Przyjdźcie na spacer i sami zobaczcie. Zapraszamy do Kobierzyna.

Miejsce zbiórki: obok budynku Teatru, tuż za głównym szlabanem wjazdowym.

W Teatrze odbędzie się projekcja archiwalnych zdjęć dokumentujących 100-letnią historię Szpitala oraz mozliwość zwiedzania trzech wystaw – Zabijanie z przekonania o nazistowskich zbrodniach na chorych posychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Outsiderzy z Kobierzyna oraz twarze. Poza tym, oprócz spaceru po szpitalnym parku, zwiedzimy szpitalną kaplicę oraz Willę Dyrektora.

Oprowadzają: Maciej Bóbr – historyk sztuki i Damian Leszczyński – lekarz psychiatra.

Nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii oraz na Kurs Zerowy – edycja 2018/2019

 

 

Nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii edycja 2018/2019 trwa, nabór na Kurs Zerowy został zakończony

 

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2018/2019.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście w nurcie psychodynamicznym/ psychoterapii psychoanalitycznej. Kurs przebiega w trzech obszarach: szkolenia teoretyczne, własny trening emocjonalny, praca superwizyjna.

Zapleczem klinicznym Kursu Psychoterapii jest oddział, który powstał w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii. Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Dla uczestników kursu oznacza to, że w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, a jest to grupa pacjentów coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu.

Zajęcia będą odbywać się w Szpitalu Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, w trakcie comiesięcznych weekendowych sesji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://babinski.pl/kurs-psychoterapii-2/

Zapraszamy również do udziału w Kursie Zerowym. „ZERÓWKA” – to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.

Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.

Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).

Więcej o Kursie Zerowym:

https://kurspsychoterapii.babinski.pl/zerowka.html

kontakt:

mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl, tel. 12 652 44 67

 

NARODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRAC DYPLOMOWYCH ZWIAZANYCH ZE  SZPITALEM KLINICZNYM DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

NARODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRAC DYPLOMOWYCH

ZWIAZANYCH ZE  SZPITALEM KLINICZNYM DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego wspiera osoby przygotowujące prace dyplomowe na bazie uzyskanych tu informacji. Uczyć się i dzielić swoją wiedza i doświadczeniem to jeden z priorytetów strategii Szpitala.  Stosowana w takich przypadkach procedura – zgoda na prowadzenie badań przez osobę przygotowująca pracę – gwarantuje jednocześnie  przekazanie Szpitalowi przez jej autorkę lub autora kopii pracy. Najwięcej takich  prac przygotowywanych jest  przez studentów pielęgniarstwa, terapii zajęciowej czy arte-terapii , choć zdarzają się i prace z innych dziedzin.

Miło nam poinformować o dwóch pracach dyplomowych,  które ostatnio zostały nagrodzone. Pierwsza to wyróżniona Nagrodą Miasta Krakowa praca magisterska pani Karoliny Kopryni „Rewaloryzacja Miasta-Ogrodu – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie” na kierunku architektura krajobrazu. Przygotowana została pod kierunkiem pana prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz pani dr inż. arch. Anny Staniewskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Druga, to praca pani Aldony Głowackiej zatytułowana  „Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych”, która przygotowana została pod kierunkiem pana prof. dr hab. Mikołaja Spodaryka na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Uznana ona została za najlepszy dyplom na kierunku dietetyka zgłoszona do nagrody. Warto zaznaczyć, że obie prace mają swój  praktyczny wymiar.

Przygotowana z wielką starannością praca pani Karoliny Kopryni zawiera wielostronne analizy obszaru i otoczenia zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego, a także uwarunkowania koncepcji rewaloryzacji. Koncepcja ta nawiązuje do Projektu urządzania parku i sadu przy krajowym zakładzie dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie zachowanego planu zespołu szpitalno-parkowego z 1909 r.. Praca zawiera także konkretne projekty urządzenia ogródków przy poszczególnych pawilonach dla chorych. Jest ona ważna punktu widzenia Szpitala w kilku aspektach. Priorytetem wspominanej już strategii Szpitala jest także troska o powierzone Szpitalowi dziedzictwo. Stąd zwłaszcza część zwierająca analizę otoczenia i uwarunkowań stanowi ważny element pozwalający na opracowanie docelowego planu rewitalizacji. Ponadto Szpital realizując swoje zadania w zakresie leczenia i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi kładzie duży nacisk na działania rehabilitacyjne. W 2015 roku powołane zostało Interdyscyplinarne Centrum Terapii, w którego strukturze znajdują się różne pracownie terapeutyczne (np. rękodzieła, garncarska, muzykoterapii czy choreoterapii) w tym hortiterapii (terapii przez ogrodnictwo). Przygotowane w ramach pracy dyplomowej plany ogródków przy oddziałach – opracowane na podstawie danych historycznych, stanowić będą podstawę do realizacji działań terapeutycznych prowadzonych przez pacjentów. Praca zawiera również istotne z punktu widzenia historycznego opracowania porównawcze i analizy historyczne ważne dla badań nad dziejami zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie.  Warto wspomnieć, że staranność z jaka  przygotowana została praca pani Karoliny Kopryni i zawarte tam analizy spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem członków działającego przy Szpitalu  Zespołu do spraw Rewitalizacji, w którego skład wchodzą autorytety w zakresie ochrony zabytków, między innymi panowie prof. dr Władysław Zalewski Zaleski,  dr Zbigniew Beiersdorf i Mikołaj Kornecki.

Z kolei praca pani Aldony Głowackiej analizując specyfikę żywienia pacjentów szpitali psychiatrycznych pokazuje między innymi jaką rolę w procesie wychodzenia z kryzysów psychicznych może pełnić może odpowiednia dieta.

Podejście do pacjentów szpitali psychiatrycznych musi być holistyczne, bardzo często zdarza się bowiem, że niezależnie od zaburzeń psychicznych cierpią oni na inne schorzenia wymagające specjalistycznej diety. Szpital w ramach środków przekazywanych przez NFZ finansuje leczenie podstawowe leczenie schorzeń somatycznych albo na miejscy (przez zatrudnionego tu internistę)  albo w ramach umów z innymi placówkami ochrony zdrowia. Szpitale, nie tylko psychiatryczne, powinny respektować przekonania osób chorych. Rozumiejąc to w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego przygotowywane są na życzenie pacjentów  np. posiłki wegetariańskie. Opisane tu działania wpisują się inny z priorytetów przyjętej strategii, jakim jest zapewnienie pacjentom najlepszych warunków pobytu. Być może także prowadzone dwa razy do roku badania satysfakcji wypadają zawsze pozytywnie – odpowiedzi  bardzo dobrze lub dobrze na pytanie o ocenę warunków pobytu. W przypadku ocen związanych z wyżywieniem wskaźnik ten oscyluje wokół 80 %.

 

NOWE JEDNOSTKI SZPITALA

NOWE JEDNOSTKI SZPITALA

Od listopada 2017 r. w strukturze Szpitala działają cztery nowe jednostki. Wszystkie należą do Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe. Są to:

  1. Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina – 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 17, tel. 12 25-63-166

  2. Poradnia Zdrowia Psychicznego Skawina – 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 17, tel. 12 25-63-166

  3. Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice – 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 6, tel. 12 312 71 47 oraz 48

  4. Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice – 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 6, tel. 12 312 71 47 oraz 48

ZASADY I GODZINY ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJACYCH NA ODDZIAŁACH STACJONARNYCH SZPITALA BABIŃSKIEGO

Zasady i godziny odwiedzin Pacjentów oddziałów stacjonarnych Szpitala

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala nr 9/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. uregulowane zostały sprawy odwiedzin Pacjentów przebywajacych  na oddziałach stacjonarnych Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W zarządzeniu ustalono ramowe godziny odwiedzin – mogą się one odbywać:

w dni powszednie   pomiędzy 12.30 a 19.00,

w soboty, niedziele i dniu ustawowo wolne od pracy  w godzinach od 10.00 do 18.30

Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w  poszczególne oddziały mogą wprowadzić tu dodatkowe ograniczenia godzinowe, mieszczące się w ramach godzin wskazanych powyżej

Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać osoby hospitalizowane tylko pod opieką osób dorosłych po uzgodnieniu  z Ordynatorem lub Kierownikiem Oddziału.

Odwiedzanie Pacjentów odbywa się za ich dorozumianą zgodą. Zgodnie z wolą pacjenta i na jego żądanie prawo do jego odwiedzania może być ograniczone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 

Pełny tekst zarządzenia można zobaczyć Tutaj 9-2

O G Ł O S Z E N I E Odbiór dokumentacji medycznej z lat 1982-1983 przeznaczonej na zniszczenie

   O G Ł O S Z E N I E

    Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

 

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.)  uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja od roku 1982 do roku 1983

Pacjenci, którzy w tych latach byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby, bądź ich przedstawiciele ustawowi, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 28.02.2018r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe    tel. 12 65 24 373                              

                                                                                                              

Odeszła od nas ś. p. Stanisława Lebica w latach 1975 – 1987 Naczelna Pielęgniarka Szpitala

1 kwietnia odeszła od nas  ś.p. Stanisława Lebica.

W Szpitalu przepracowała 54 lata pełniąc między innymi funkcję Naczelnej Pielegniarki. Pożegnamy Ją w piątek 7 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Salwatorskim.

Poniżej zamieszczamy wspomnienie autorstwa pani Haliny Bonarowskiej, zachecajac jednoczesnie wszytskich, którzy chcieliby podzielic się swoimi wspomnieniami do przesyłania ich na adres biuro@babinski.pl.

Publikujemy także kilka zdjęć:

na stroinie startowej podczas wizyty w Kurii metropolitalnej z J.E. Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim i ówczesnym Biskupem Pomocniczym Kazimierzem Nyczem oraz  z odznaczeniem Honoris Gratiae.

 

S. Lebica na cmentarzu Czerwone Maki????????????????????????????????????

od lewej z dr. Zakrzewskim i prof. Zenomeną Płużek, Z pacjentami po wizycie w Kurii Metropolitalnej W Krakowie po wizycie u J.E. Kardynała Francuiszka Macharskiego ostatnie z wakacji.

 

cz-białe         S.Lebica     wczasy

 

Wspomnienie pani Haliny Bonarowskiej o ś. + p. Stanisławie Lebicy

 

Droga Stasiu,

kieruję do Ciebie słowa pełne żalu i głębokiego wzruszenia: Rozstania na wieczność to dojmujący ból, bezsilność … Ale pozostają wspomnienia … także moje osobiste.

Dzięki Tobie z ufnością, nadzieją, marzeniami i profesjonalnymi planami wchodziłam w życie zawodowe. Czepek pielęgniarski był zawsze Twoją dumą. Historię swojego czepka zapisałaś złotymi zgłoskami. Wykonywałaś zawód wymagający wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Byłaś nauczycielem pięknej filozofii pielęgnowania, w której symbolem jest to co dobre, ludzkie, piękne i szlachetne, co można odnaleźć w każdym człowieku, tylko trzeba tego chcieć. Ty chciałaś ! Potrafiłaś słuchać drugiego człowieka, dzielić się niemal wszystkim, czym obdarzył Cię los a nade wszystko serce , z wielkim taktem i poszanowaniem drugiego człowieka.

Dr. Władysław Biegański pisał..”… kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie ten chleb może znajdzie, ale pustki życia tym sposobem nie wypełni. A wypełniać życie tak, aby w nim nie pozostała najmniejsza szczelina stanowi bodaj czy nie całe szczęście człowieka”

Nieustannie swoją postawą pokazywałaś, że życie może być wartościowe w sensie duchowym, emocjonalnym a nie tylko materialnym.

 

Droga Stasiu,

spełniałaś się w swoim zawodzie ponad 50 lat, miałaś wiele determinacji i powołania do tej służby, służby drugiemu człowiekowi, nie straciłaś ani na moment sensu i wytrwałości w realizacji przyrzeczeń pielęgniarskich. Po tylu latach pracy zyskałaś szczere i pełne zadumy spojrzenie na życie osobiste i zawodowe, przez pryzmat własnych, przeżyć a także przez pryzmat nieszczęść,  kryzysów psychicznych naszych pacjentów. To Oni uczyli Cię i wciąż nas uczą pokory wobec świata i innych ludzi, pokory wobec siebie samego.

Byłaś uosobieniem wyrozumiałości, cierpliwości, skromności i prawości. Czepek pielęgniarski w Twojej ocenie zawsze oznaczał kompetencje, profesjonalizm, wyzwalał myślenie oparte na idei humanizmu i zwiastował gotowość służenia drugiemu człowiekowi. Mimo, że nie noszony na naszych głowach jako identyfikator zawodu pielęgniarskiego od 1990 r /decyzja Krajowego Zjazdu Pielęgniarek/ zawsze pozostawał  w Twoim sercu. A teraz słowami ks. J. Twardowskiego:

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,

Tak , jakbyś nie chciała swym odejściem smucić,

 tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

 

Tą dobrą wieścią niech będzie dla mnie każda chwila wspomnienia Ciebie Droga Mentorko-  Nauczycielk , Droga Przyjaciółko oraz słowa, że warto być blisko ludzi i dla ludzi.

To był dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie znać Cię i pracować z Tobą. Żegnam Cię z żalem w imieniu wszystkich koleżanek pielęgniarek ze  Szpitala im. J. Babińskiego .

 

Halina Bonarowska

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR NA KURSI PSYCHOTERAPII – EDYCJA 2016/17

Zakończył się nabór na 4-letni Kurs Psychoterapii – edycja 2016/2017

 ??????????

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2016/2017.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście w nurcie psychodynamicznym / psychoterapii psychoanalitycznej. Kurs przebiega w trzech obszarach: szkolenia teoretyczne, własny trening emocjonalny, praca superwizyjna.

Zapleczem klinicznym Kursu Psychoterapii jest oddział, który powstał w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii. Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Dla uczestników kursu oznacza to, że w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, a jest to grupa pacjentów coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu.

Zajęcia będą odbywać się w Szpitalu Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie, w trakcie comiesięcznych weekendowych sesji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://babinski.pl/kurs-psychoterapii-2/

kontakt: Ewa Jędrys, Aneta Mach

mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl,  

tel. 12 652 44 67 

 DSC_1098

Otwarcie po remoncie konserwatorskim pawilonu 6B dla Pacjentek Oddziału Psychiatrycznego Nowa Huta II

Kolejny obiekt zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego

 w Kobierzynie odzyskał dawny blask

a oddział Szpitala Babińskiego na wnętrza  odpowiadające wymogom współczesnej psychiatrii

 

Uprzejmie informuje, że w najbliższy poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 13.00 będzie miało miejsce uroczyste przekazanie wyremontowanego i zaadaptowanego do potrzeb współczesnej psychiatrii zabytkowego budynku 6B. Oddziału Psychiatrycznego dla Nowej Huty. Remont konserwatorski, który rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku, pozwolił – zgodnie z ustaleniami z Konserwatorem Zabytków – na renowację zachowanych historycznych fasad i linii dachowych oraz kształtów okien, a jednocześnie adaptacje wnętrz do potrzeb współczesnej psychiatrii. Celem remontu było przede wszystkim stworzenie odpowiednich warunków pobytu Pacjentek – podział jednej wielkiej przestrzeni na mniejsze kilkuosobowe (maksymalnie pięciołóżkowe sale), wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań koniecznych w ostrym oddziale przyjęciowym, poprawa warunków pracy personelu oraz pełne dostosowanie do współczesnych wymogów sanitarnych. Oddział po remoncie zyskał również nowe wyposażenie – meble i urządzenia kuchenne oraz te wymagane w przypadku przechowywania leków.

Koszt remontu wyniósł 1.760.000 zł i był finansowany ze środków przekazanych przez Województwo Małopolskie oraz częściowo ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.